Statyczne i dynamiczne VLAN

Członkostwo w sieci VLAN można przypisać na dwa sposoby. Statyczny lub dynamiczny. Statyczna sieć VLAN jest również nazywana siecią VLAN opartą na portach. Te typy sieci VLAN są tworzone przez…