Statyczne i dynamiczne VLAN

Członkostwo w sieci VLAN można przypisać na dwa sposoby. Statyczny lub dynamiczny. Statyczna sieć VLAN jest również nazywana siecią VLAN opartą na portach. Te typy sieci VLAN są tworzone przez…

Co to jest Microsoft ScanDisk

Bezpieczeństwo danych w systemach komputerowych to jedna z najważniejszych kwestii o jakie zadbać muszą ich twórcy. Dane mogą być utracone poprzez błędy logiczne, mechaniczne, mogą też stać się łupem hackerów.…